Darowizna

Gorąco zachęcamy Państwa do darowizn na rzecz naszego Stowarzyszenia. Darowizny może dokonać zarówno członek Stowarzyszenia jak i każda inna osoba.Po zakończeniu roku będziecie mogli Państwo odliczyć sobie kwotę darowizny od  podstawy opodatkowania – zatem pomniejszy to Wasz dochód i dostaniecie Państwo zwrot podatku.

Od tej podstawy można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.

Zatem jeżeli na przykład wpłacicie Państwo 100 zł darowizny, to w zależności od Waszych dochodów dostaniecie 18 lub 32 zł z powrotem z Urzędu Skarbowego. 

Jeżeli ktoś prowadzi firmę – bardzo prosimy o wspomożenie naszej działalności darowiznami. Dla nas i naszych dzieci liczy się każda złotówka.

Tu podobnie – można do 6% dochodu odliczyć jeśli jest to działalność osoby fizycznej,ale firmy będące spółkami prawa handlowego mogą odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny w kwocie do 10% uzyskanego dochodu. W przypadku firm odliczenie od podatku może być dokonane nie na koniec roku, a przy rozliczeniu danego miesiąca podatkowego- należy tylko pamiętać by w deklaracji podatkowej za dany rok je ująć.

Ważne: gdy przedmiotem są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy z opisem „Darowizna” – nie możemy przyjmować wpłat gotówkowych, tylko przelewy. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazania tej darowizny musi być umowa darowizny.

Dane Stowarzyszenia znajdują się w zakładce „kontakt”.

DZIĘKUJEMY!

ZARZĄD STOWARZYSZENIA „ROZWADOWSKA DZIEWIĄTKA”