Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Stowarzyszenie wzięło udział w realizacji zadania publicznego pt.
"Organizacja i prowadzenie zajęć i imprez sportowo - rekreacyjnych".
Realizacja zadania odbyła się od 12.X.2020 do 18.12.2020. Celem
zadania było:
- wychowanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną
- podniesienie istotnych umiejętności i wartości życiowych, pewności
siebie, pracy w zespole, poczucia wspólnoty, dyscypliny i
odpowiedzialności, szacunku i zasad "Fair  play"
- zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z osiedla „Rozwadów"
poprzez organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych mających na celu
rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży oraz integrację ze
środowiskiem lokalnym. Zajęcia prowadzone były w dwóch dyscyplinach:
zajęcia gimnastyczno - akrobatyczne oraz z piłki siatkowej.
Niestety trudna sytuacja spowodowana pandemią uniemożliwiła
zrealizowanie wielu celów związanych z występami w pokazach sportowych
i turniejach.

Dziękujemy Panu  Prezydentowi Miasta Stalowa Wola za umożliwienie
propagowania kultury fizycznej na osiedlu Rozwadów oraz dofinansowanie
sprzętu i pomocy do prowadzenia zajęć.