Zmiana w zarządzie

Z związku z rezygnacją dwóch członków zarządu nastąpiły wybory uzupełniające na te stanowiska.

Zmiana została zarejestrowana od 6-06-2019. Zmiana wystąpiły na stanowisku prezesa oraz członka komisji rewizyjnej.