Konkurs z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa.

Tytuł konkursy:”Moniuszko w Rozwadowskiej Dziewiątce” .

Stowarzyszenie przystąpiło do 

Założone Nasze cele :

 • rozbudzanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży
 • pogłębianie wiedzy o twórczości Stanisława Moniuszki
 • rozwijanie uzdolnień manualnych i artystycznych dzieci i młodzieży,
 • kształtowanie postaw sportowych, moralnych, społecznych poprzez uczestnictwo w zajęciach z dziedzictwa tańca, muzyki, plastyki, akrobatyki,
 • wyrównywanie szans dostępu do pozaszkolnego rozwoju artystycznego,
 • wyrabianie właściwych nawyków spędzania wolnego czasu,
 • uczenie poszanowania tradycji ludowych, narodowych i ciągłości kulturowej,
 • umożliwienie młodym mieszkańcom Stalowej Woli kontaktu z „żywą sztuką” poprzez samodzielną twórczość artystyczną.

 

Zrealizowano działania :
1. Zorganizowano warsztaty taneczne dla 30 uczestników raz w tygodniu po 2 godz. zegarowe.
2. Zorganizowano warsztaty muzyczne dla 15 uczestników raz w tygodniu po 2 godz. zegarowe
3. Zorganizowano warsztaty akrobatyki dla 25 uczestników raz w tygodniu po 2 godz. zegarowe
4. Zorganizowano konkurs plastyczny do którego przystąpiło 8 stalowowolskich świetlic. Wpłynęło 30 prac konkursowych a wyniki i rozdanie nagród odbyło się podczas Pikniku Rodzinnego
5.Wszystkie w/w działania prowadzone były przez instruktorów, nauczycieli – wolontariuszy z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Stalowej Woli i zaprezentowane podczas Pikniku Rodzinnego „Bezpiecznie, zdrowo i sportowo”, który odbył się 25.05.2019r. Pokazy artystyczne wzbogaciły wydarzenie organizowane od kilku lat przez PSP 9.
6. Zorganizowano konkurs wiedzy o Stanisławie Moniuszko pn. „Koło Fortuny”, który odbył się podczas w/w pikniku. Liczba uczestników 120.
7. Promocja zadania zrealizowana została poprzez plakaty, zaproszenia oraz artykuły w mediach internetowych .

 

Na wyżej wymieniony projekt Prezydent Miasta Stalowej Woli przeznaczył kwotę 9000,00 zł w formie wsparcia.

Akcję naszą wspomogli również inni Darczyńcy, przyjaciele szkoły.

 

Środki te przeznaczyliśmy na:

 • zakup strojów sportowych,
 • nagrody w konkursie plastycznym i kole fortuny,
 • plakaty, zaproszenie, podziękowania, dyplomy,
 • internetowe artykuły promocyjne,
 • inne materiały pomocnicze.

Wszystkim darczyńcom oraz Prezydentowi Miasta Lucjuszowi Nadbereżnemu serdecznie dziękujemy za wsparcie