Międzynarodowe spotkanie kulinarne w ramach projektu Erasmus+

Międzynarodowe spotkanie kulinarne w ramach projektu Erasmus+

              w Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli

 

        Stowarzyszenie „Rozwadowska 9”  realizowała  przedsięwzięcie mające szczególne znaczenie dla pozytywnego wizerunku Miasta Stalowa Wola, które miało miejsce 6.12.2022 r

w Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli

 

   Uczniowie PSP 9 pod opieką nauczycieli z Polski, Portugalii, Włoch, Rumunii, Turcji

i Macedonii Północnej wykonywali swoje narodowe potrawy w kuchni CASu, następnie była degustacja dań, wymiana przepisów, integracja międzypokoleniowa

 Działania te przyczyniły się do zacieśnienia relacji pomiędzy uczestnikami projektu, promocji Miasta Stalowa Wola oraz uzyskaniu wiedzy nt. kultury, tradycji i kuchni krajów biorących udział w projekcie Erasmus+

Wszyscy uczestnicy biorący udział w tym przedsięwzięciu zostali nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami za duże zaangażowanie w przygotowaniu międzynarodowych potraw

Zrealizowane działania promocyjne miały zasięg międzynarodowy

Przedsięwzięcie przyczyniło się do promocji Miasta Stalowej Woli: 

– poprzez transmisję wydarzenia w mediach: TVK Stella, Echo dnia

– lokalną stronę internetową- stalowka.net, PSP 9

– facebook

– SocialMedia gości z zagranicy